Safer Use (Nederlands)

Risicoarmer gebruiken: 10 + 1 regels om veiliger te gebruiken

Informatie betekent zelf de controle te hebben
Als je een nieuwe, onbekende stof wilt uitproberen, is het verstandig om je altijd van tevoren te informeren over de werking, risico's en doseringsaanbevelingen. Een goed startpunt daarvoor is saferparty.ch. Zo kunnen mogelijke gevaren beter worden ingeschat en kan schade worden vermeden. Alleen zo is een gebruik waar je zelf de controle over hebt überhaupt denkbaar.

Verpulver je poeder altijd zo zorgvuldig mogelijk

Niet elk poeder is hetzelfde. Bij consumptie door de neus heb je een risico om letsel op te lopen, aangezien het neusslijmvlies erg gevoelig is. Als je een wondje oploopt, is er een risico aanwezig op verspreiding van virussen zoals hepatitis. Sommige stoffen bestaan ​​uit kristallen met scherpe randen, die voor het gebruiken zo fijn mogelijk moeten worden verbrijzeld. Zo kan het risico op letsel zo klein mogelijk worden gehouden. Het ene poeder is het andere niet: oneGee Grinder

Deel nooit je snuifinstrumenten met een ander

Om te gebruiken moet je altijd je eigen snuifinstrumenten met buisje gebruiken en mag je deze snuifinstrumenten met niemand delen. Dat lijkt je misschien eerst wat eigenzinnig, maar alleen dan kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat virusziekten worden overgedragen. Je vrienden profiteren dus ook van je "egoïsme"! oneGee Pipe

Schoon en veilig

Je moet nooit op vieze oppervlakken gebruiken. Dit geldt met name voor toiletten en andere openbare plaatsen, maar ook je eigen tafel is geen geschikte plek om te snuiven. Idealiter gebruik je een spiegel of een snuifinstrument met een antibacterieel oppervlak, zoals de Secure Box. Desinfecteer het oppervlak indien mogelijk voor elk gebruik. Secure Box


Bankbiljetten zijn geen goed snuifinstrument

Wat voor het snuifoppervlak geldt, geldt des te meer voor het snuifbuisje zelf. Veel mensen die gebruiken, gebruiken daarvoor nog steeds bankbiljetten. Bankbiljetten zijn echter massaal vervuild met allerlei bacteriën en de kans op een infectie neemt enorm toe. Als je dan al geen fatsoenlijk snuifbuisje in huis hebt, gebruik dan ten minste een rietje of een stuk papier - dit voorkomt blessures Pipe Set


Gebruiken en de weg op gaan sluiten elkaar uit

Dit zou vanzelfsprekend moeten zijn: zodra je hebt gebruikt, is de auto voor jou taboe. Je brengt niet alleen jezelf in gevaar, maar ook je medemensen. Onder invloed van sommige stoffen heeft men de neiging om zichzelf te overschatten. Je zult het toch echt moeten laten, neem een ​​taxi of ga een wandelingetje naar huis doen.

Gebruik nooit alleen

Feesten doe je met je vrienden en niet alleen. Gebruik de stoffen daarom alleen in gezelschap van anderen, met mensen die je vertrouwt en van die je houdt. Let op elkaar en houd de behoeftes van je vrienden tijdens het gebruiken in de gaten. Laat bij problemen niemand alleen en bel 112 in geval van nood.

Wat erin zit, zit erin

Als je gebruikt, nader dan altijd langzaam het gewenste effect. Minder is meer. Bij veel stoffen heb je al snel te veel te pakken en bereik je dan dus het gewenste effect niet. Bovendien kun je onder deze omstandigheid van prohibitie niet 100% zeker weten hoe zuiver de stof is. Ook dit kan dus leiden tot onbedoelde overdosering. Begin dus altijd met de kleinst mogelijke hoeveelheid, zeker als je de stof nieuw hebt aangeschaft (ook van dezelfde bron!).

Vermijd polygebruik

Iedere stof op zich gaat reeds gepaard met risico's. Als verschillende stoffen worden gecombineerd, nemen deze risico's natuurlijk alsmaar toe. Een bijkomende factor is dat stoffencombinaties meestal niet zo goed zijn onderzocht als de stof zelf. Dit komt doordat er nauwelijks wetenschappelijke belangstelling is voor dit onderzoek. Als je dan toch polygebruik wilt gaan doen, informeer dan altijd naar mogelijke bijwerkingen van bepaalde combinaties.

Wees je bewust van de wettelijke status

Ook al ben je van mening dat de staat het gebruik van stoffen niet zou moeten reguleren en niet illegaal zou moeten maken, dat kan de handhavende autoriteiten zoals de politie en het OM niets schelen. Houd altijd rekening met de wettelijke status van de stoffen die je gebruikt. Het argument dat alcohol juist veel erger zou zijn dan andere stoffen, zal een politieagent niet ervan overtuigen om van de vervolging af te zien

 

De gouden regel: niet gebruiken

Dit mag dan misschien als een ongepaste regel voor een wegwijzer over het veiligere gebruiken van drugs, maar het is waar. De inname van wat voor stof dan ook gaat altijd gepaard met bepaalde risico's. Daarom is het altijd beter om helemaal niet te gebruiken. We weten dat dit niet voor iedereen realistisch is. Daarom geven we ook nader advies over een risicoarmer gebruik van stoffen.